TARİH TEKNİKLERİ EZBER PROGRAMI


 
   

Teknik 62

   
 


 

 

Ana Sayfa

Giriş - Çikiş

Teknik 62

 


     
 

ABDÜLMECİT DÖNEMİ ISLAHATLARI

 

Askerlik hizmeti ; Tanzimat Fermanı ile birlikte herkese zorunlu hale getirilmiştir, Hristiyanların itirazları sonucunda Islahat Fermanı'nda yabancılara  bedelli askerlik yapma kolaylığı sağlanmıştır.

Bu dönemde il meclisi kuruldu , Vatan-millet kavramları bu dönemde yaygınlaşmaya başladı.

Darülmuallim adıyla ilk öğretmen okulları bu dönemde açılmıştır.

Ülkenin ilk özel gazetesi Tercüman-ı Ahval bu dönemde basılmıştır.

Londra Boğazlar Sözleşmesi 1841'de İngilizlerle yapılmış ve böylece Osmanlı'nın boğazlar üzerindeki mutlak egemenliği sona ermiştir. - Kırım Savaşı 1853-1856 yılları arası Ruslarla yapılmış bu savaş sonucunda 1856 Paris Antlaşması ile Karadeniz tarafsız bir deniz haline dönüşürken Osmanlı'da bir Avrupa devleti sayılmıştır.

Mecidiye altın parası ve kaime adında ilk kağıt para bu dönemde basılmıştır.

Eğitim ve hukuk alanında eski-yeni kurumların birarada faaliyet göstermesi sonucunda ikilik yaşanmıştır.

Cizye vergisi ve İltizam usulü kaldırılmıştır.

İngiltere'den ilk dış borç alınmıştır.

Tanzimat Fermanı 1839 (Müslim-gayrimüslim eşitliği) ve tamamlayıcısı olan Islahat fermanı (Gayrimüslim haklarını daha da genişletmek) 1856'da ilan edildi. Demokrasiye geçişin ilk adımı Tazminat Fermanı'dır.


Formül : ABDÜLMECİT
              

1839-1861

Ezber Süreniz : 30'dk

Buraya ne yazarsan yukarda en üstte o görünür
 

 
 

Bugün 1 ziyaretçi (1 klik) kişi burdaydı!

 

 
Tüm haklari saklidir.