TARİH TEKNİKLERİ EZBER PROGRAMI


 
   

Ana Sayfa

   
 


 

 

Ana Sayfa

Giriş - Çikiş

Teknik 62

 


     
 


   TARİH TEKNİKLERİ NEDİR ?

  
üye olmak için tıklayınız


1- ÖZEL ŞİFRELER
2- AKROSTİŞLER
3- KODLAMALAR
4- GÖRSELLEŞTİRMELER

 Bu sistem sizin için Tarihi bir fırsat ! Tüm Tarih konularını hafıza teknikleri ile sizlere kolayca öğretiyoruz. Hem de Gereksiz , can sıkıcı ve göz yoran  bilgilerden uzak kalarak. Hafızanızın sihirli gücüne ulaşacağınız muhteşem sistemimizi deneyemeye hemen başlayabilirsiniz.

Hafıza Teknikleri ile Tarih Kitabını kapıda ödeme avantajıyla sipariş için tıklayınız.

İÇİNDEKİLER


Teknik1-  İlk Türk  Göçlerinin Sebeb Ve Sonuçları
Teknik 2 - Asya Hun İmparatorluğu
Teknik 3 - Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti
Teknik 4 - Göktürk Devleti
Teknik 5 - Uygur Devleti
Teknik 6 - Diğer Önemli Türk Devletleri
Teknik 7 - İlk Türk Devletlerinde Devlet Yönetimi
Teknik 8 - İlk Türk Destanları
Teknik 9 - İlk Türk Devletlerinde Sosyal Kavramlar
Teknik 10 - Dini Hayat
Teknik 11 - Hükümdar Unvanları
Teknik 12 - Türklerin Kullandıkları Takvimler ve Alfabeler
Teknik 13 - Türk-İslam Devletleri Tarihi
Teknik 14 - İlk Türk-İslam Devletleri
Teknik 15 - Karahanlı Devleti
Teknik 16 - Gazneli Devleti
Teknik 17 - Büyük Selçuklu Devleti
Teknik 18 - Türk-İslam Devletlerinde Saray Görevlileri
Teknik 19 - Türk-İslam Devletlerinde Ordu Sistemi
Teknik 20 - Türk-İslam Devletlerinde Edebiyat Eserleri
Teknik 21 - Türk-İslam Devletlerinde Bilim Adamları
Teknik 22 - Anadolu Kurulan ilk Türk Beylikleri
Teknik 23 - Anadolu Selçuklu Devleti
Teknik 24 - 1.Alaaddin Keykubat Dönemi
Teknik 25 - II. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi
Teknik 26 - Anadoluda Kuralan Beylikler
Teknik 27 - Anadolu Selçuklularında Merkez Teşkilatı
Teknik 28-  Anadolu Selçuklularında Divanın Üyeleri
Teknik 29 - Anadolu Türk Devletlerinde Taşra Teşkilatı
Teknik 30 - Anadolu Türk Devletlerinde Toprak Yönetimi
Teknik 31 - Anadolu Türk Tarihinde Edebiyat
Teknik 32 - Osmanlı Devletinin Kuruluşu

Teknik 33 - I. Murat Dönemi
Teknik 34 - I. Beyazd Dönemi
Teknik 35 - Çelebi Mehmet Dönemi
Teknik 36 - II.Murat Dönemi

Teknik 37 - Fatih Sultan Mehmet Dönemi
Teknik 38 - II.Beyazıd Dönemi
Teknik 39 - Yavuz Sultan Selim Dönemi
Teknik 40 - Kanuni Sultan Süleyman Dönemi
Teknik 41 - Sokullu Mehmet Paşa Dönemi
Teknik 42 - III.Murat Dönemi ve III.Mehmet Dönemi
Teknik 43 - I.Ahmet Dönemi
Teknik 44 - II.Osman Dönemi ve IV.Murat Dönemi
Teknik 45 - IV.Mehmet Dönemi ve II.Mustafa Dönemi
Teknik 46 - Duraklama Döneminin İç ve Dış Sebebleri
Teknik 47 - Osmanlı Devletinde İç İsyanların Sebebleri
Teknik 48 - III.Ahmet Dönemi
Teknik 49 - I.Mahmut Dönemi ve III.Mustafa Dönemi
Teknik 50 - I.Abdülhamit Dönemi
Teknik 51 - Osmanlı Devleti Vergi Sistemi
Teknik 52 - Osmanlı Devleti Toprak Yönetimi
Teknik 53 - Osmanli Devleti Divan Üyeleri
Teknik 54 - Osmanlı Devleti'nin Önemli Bilim Adamları
Teknik 55 - Osmanlı Devleti Edebiyatçıları
Teknik 56 - Osmanlı Padişah Alametleri
Teknik 57 - Osmanlı Merkez Teşkilatı Ve İlmiye Sınıfı
Teknik 58 -
Osmanlı Devleti Taşra Teşkilatı
Teknik 59 - Osmanlı Devleti Ordu Sistemi
Teknik 60 - III.Selim Dönemi Islahatları
Teknik 61 - II.Mahmut Dönemi ıslahatları
Teknik 62 - Abdülmecid Dönemi Islahatları
Teknik 63 - Abdülaziz Dönemi Islahatları
Teknik 64 - II.Abdülhamit Dönemi
Teknik 65 - Trablusgarp Savaşı
Teknik 66 - I. Balkan Savaşı
Teknik 67 - II. Balkan Savaşı
Teknik 68 - I.Dünya Savaşı Sebebleri
Teknik 69 - I.Dünya Savaşında Osmanlı'nın Savaştığı Cepheler
Teknik 70 - I.Dünya Savaşından Sonra Yapılan Barış Antlaşmaları
Teknik 71 - I.Dünya Savaşının Sonuçları
Teknik 72 - Dünya Barışını Korumak İçin Kurulan Örgütler
Teknik 73 - Mondros Ateşkes Antlaşması
Teknik 74 - Osmanlı Paylaşımı İçin Yapılan Gizli Antlaşmalar
Teknik 75 - Paris Barış Konferansı
Teknik 76 - Raporlar
Teknik 77 - Cemiyetler
Teknik 78 - Kuvayi Milliye'nin Özellikleri
Teknik 79 - Amasya Genelgesi
Teknik 80 - Erzurum Kongresi

Teknik 81 -
Sivas Kongresi
Teknik 82 - Amasya Görüşmeleri
Teknik 83 - Başkent Ankara
Teknik 84 - Son Osmanlı Mebusan Meclisi
Teknik 85 - İstanbul'un İşgali ve TBMM' nin Açılması
Teknik 86 - TBMM'ye Karşı Çıkan Ayaklanmalar
Teknik 87 - Sevr Barış Antlaşması
Teknik 88 - Gümrü Antlaşması
Teknik 89 - Ankara Antlaşması
Teknik 90 - I.İnönü Muharebesi
Teknik 91 - II.İnönü Muhaberesi
Teknik 92 - Eskişehir-Kütahya Savaşı
Teknik 93 - Sakarya Meydan Savaşı

Teknik 94 - Başkomutanlık Meydan Muharebesi

Teknik 95 - Mudanya Ateşkes Antlaşması

Teknik 96 - Lozan'da Görüşülen Konular

Teknik 97 - Lozan Antlaşmasının Önemi ve Sonuçları

Teknik 98 - Saltanatın Kaldırılması

Teknik 99 - Cumhuriyetin İlanı
Teknik 100 - Halifeliğin Kaldırılması
Teknik 101 - Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri
Teknik 102 - Medeni Kanun'un Kabülü
Teknik 103 - 1921 Anayasası ve 1924 Anayasası
Teknik 104 - 1961 Anayasası
Teknik 105 - 1982 Anayasası
Teknik 106 - Eğitim Alanında Yapılan İnkilaplar
Teknik 107 - Sosyal Alanda Yapılan İnkilaplar
Teknik 108 - Ekonomi Alanında Yapılan İnlilaplar
Teknik 109 - Milliyetçilik ve Cumhuriyetçilik
Teknik 110 - Halkçılık ve Devletçilik
Teknik 111 - Laiklik
Teknik 112 - 1923-1930 Dönemi Dış Politika
Teknik 113 - 1931-1939 Dönemi Dış Politika
Teknik 114 - II. Dünya Savaşı Sebebleri
Teknik 115 - II. Dünya Savaşı Sonuçları
 

 

 
 

Bugün 2 ziyaretçi (3 klik) kişi burdaydı!

 

 
Tüm haklari saklidir.